Aslanların farklı türleri var mı? Varsa kaç çeşit?

Birçok hayvan tek tür olarak yaşıyor. Peki aslanlar da öyle mi? Kaç farklı aslan türünden bahsedebilirsiniz?

Mevcut tüm Aslanlar aynı türe ait: Panthera leo.

Bununla birlikte, coğrafya, özellikler, davranış ve görünümdeki farklılıklar nedeniyle alt türler mevcuttur. Günümüzde Panthera leo’nun yaygın olarak kabul edilen alt türleri, Afrika Aslanı (Panthera leo leo) ve Asya Aslanı’dır (Panthera leo persica).

Ayrıca, bu alt türler coğrafya ve morfolojiye dayalı olarak birkaç farklı sınıflandırmaya ayrılır. Tüm bu alt türler Panthera leo leo özel adı altında sınıflandırılır. Bu sınıflandırmalar birbirinden çok farklı değildir ve bu nedenle ayrı bir iki terimli isme sahip değildir.

Sınıflandırmalar şöyle:

  • Kuzey Afrika Aslanı
  • Batı Afrika Aslanı
  • Orta Afrika Aslanı
  • Güney Afrika Aslanı
  • Doğu Afrika Aslanı
  • Cape Aslanı

Bazı sınıflandırmalarda, Asya Aslanı da Panthera leo leo olarak adlandırılır.