bilim kategorisi hakkında

Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir. / Mustafa Kemal Atatürk

  • Bu kategorinin amacı antik felsefeyle doğan bilimsel düşüncenin sonuçlarını verilerle ele almak ve tartışabilmektir.