Napolyon'un çöküşünü hızlandıran hataları nelerdi?

Avrupa kıtasının en büyük isimlerinden biri Napolyon Bonaparte’ı bu kadar hızlı şekilde çöküşe götüren süreçler neler olabilir?

Napolyon, düşüşüne yol açan üç BÜYÜK hata yaptı.

İlk hata Kıtasal Sistemdi. Kıta Ablukası veya Kıtasal Sistem, Napolyon Savaşları sırasında Napolyon Bonapart’ın Birleşik Krallık’a karşı dış politikasıydı. İngiliz hükümeti tarafından 16 Mayıs 1806’da Fransız kıyılarının denizden ablukaya alınmasına bir yanıt olarak Napolyon, 21 Kasım 1806’da İngiliz ticaretine karşı geniş çaplı bir ambargoyu yürürlüğe koyan Berlin Kararnamesi’ni yayınladı. Ambargo aralıklı olarak uygulandı ve Napolyon’un ilk tahttan çekilmesinden sonra 11 Nisan 1814’te sona erdi. Abluka İngiltere’ye oldukça az ekonomik zarar verdi, ancak İngiltere’nin kıtaya olan toplam ihracatı (İngiltere’nin toplam ticaretinin bir oranı olarak) 1802 ve 1806 arasında %55’ten %25’e düştü.

İkinci hata, Yarımada Savaşı idi. Yarımada Savaşı, Napolyon Savaşları sırasında İber Yarımadası’nı ele geçirmek için Fransa’nın işgal güçlerine karşı İspanya, Birleşik Krallık ve Portekiz ile beraber yürütülen savaştır. Bu savaşın İspanya’da İspanyol Bağımsızlık Savaşı ile benzeştiği kabul edilir.

Üçüncü hata ise Rusya’nın istilasıydı. 24 Haziran 1812’de Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart liderliğindeki Büyük Ordu (Grande Armée), Neman Nehri’ni geçerek günümüz Polonya’sının üstünden Rusya’yı işgal etti. Sonuç Fransızlar için felaketle sonuçlandı. Rus ordusu, Napolyon’un 500.000’den fazla Avrupalı ​​askerinden oluşan Grande Armée’siyle çatışmaya girmeyi tercih etmeyerek başka bir yol tercih etti. Rus ordusu sadece Rus içlerine çekildiler. Grande Armée, bu kadar uzun bir yürüyüş için gerekli malzemelere veya tedarik ağlarına sahip değildi. Fransız stratejistler, Grande Armée’nin vagonlarla destekleneceğini veya ilerledikçe malzeme toplayabileceğini düşündüler. Ancak Rusların yolları çok kötü durumdaydı. Bu da gıda ve malzeme taşımayı büyük oranda durdurdu. Grande Armée, Rusya’nın sert kışına da hazırlık değildi. Bu Büyük Ordu, karşılaştıkları sert hava koşullarına göre ne giyinmiş ne de eğitilmişti.