tarih kategorisi hakkında

Yasayı çiğnemeniz gerekiyorsa, bunu iktidarı ele geçirmek için yapın: diğer tüm durumlarda ona uyun. / Jül Sezar

  • Bu kategorinin amacı seçimle gelmiş modern diktatörlüklerin , günümüzden yüzlerce yıl öncesine ait yöntemleri kullandığını hatırlatmaktır.