yeryüzü kategorisi hakkında

Yüzümüzü yeniden dünyaya dönmemiz ve güzelliklerinin derinliğiyle merak ve alçakgönüllülüğü yeniden hissetmemiz sağlıklı ve gereklidir. / Rachel Carson

  • Bu kategorinin amacı kısa yaşamlarımızı sürdürdüğümüz yeryüzüne dair olabildiğince zengin sorular sormak ve aynı zenginlikte cevaplar almaktır.